วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

kaeng khiao wan kai (green chicken curry)


Main Ingredient
Chicken 500 g.
Kaeng Khiao Wan chilli paste 200 g.
Coconut milk 1,000 g.
Coconut cream 250 g.
Ma-kheua phuang 400 g.
Green & red chilli 30 g.
Sweet basil 40 g.
Kaffir lime leaves 2 g.
Palm sugar 30 g.
Fish sauce 80 g.
Chilli paste Ingredient Hot chilli 30 g.
Chilli 10 g.
Lemon grass 15 g.
Galangal 7 g.
Kaffir lime skin 8 g.
Garlic 60 g.
Coriander seed 5 g.
Shallot 40 g.
Cumin 2 g.
Pepper 3 g.
Coriander root 5 g.
Sweet basil 20 g.
Shrimp paste 10 g.
Salt 5 g.
Oil 150 g.

* 30 grams = 1oz. , 1kilogram = 2.24 lbs.

* Serve size 8 persons

Cooking Method
1.Pound all the mixture for chilli paste, fry with oil and take aside
2.Fry chilli paste with a bit coconut cream until fragrant, add chicken and fry rather done
3.Add coconut milk
4.Season with sugar, fish sauce, ma-kheua phuang, stir until done, add coconut cream, chilli, kaffir lime leaves and sweet basil

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น